Сучасна наукова англійська мова: як опублікувати статтю у рейтинговому журналі

ПРО ПРОГРАМУ

Програма спрямована на формування у слухачів англомовної комунікативної компетентності через вдосконалення академічного письмового мовлення.

Долучившись до навчання ви будете:

  •  знати вимоги до написання академічних текстів різних жанрів;

  •  уміти продукувати логічно структуровані письмові тексти академічного спрямування, розгортаючи, підтримуючи та деталізуючи погляди результатами власних досліджень, наводячи аргументи і приклади;

  • уміти використовувати граматичні звороти, які є специфічними для наукової комунікації англійською мовою;

  • знати принципи володіння лексико-синтаксичними моделями у науковій комунікації;

  • розуміти особливості диференціації різних типів англомовних наукових текстів та їх структуризації відповідно до чинних міжнародних стандартів та вимог рейтингових журналів

  1. Заголовок наукової статті рейтингового журналу.
  2. Анотація наукової статті.
  3. Вступ до наукової статті.
  4. Результати, дискусія та висновки 

 

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням 

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

1 кредит ЄКТС (30 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Google Meet)

 

ВАРТІСТЬ

 400 грн.

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ ПРОГРАМИ

 

 

Наталія ТАЦЕНКО, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри іноземних мов Сумського державного університету, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

 

Інформація про подію

Дата початку 24.10.2022
Дата закінчення 28.10.2022
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Індивідуальна вартість 400.00 грн.

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.:  +38 0542 687717, +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua