Українська мова: помічник кожному на щодень

ПРО ПРОГРАМУ

Категорія слухачів: педагогічні та науково-педагогічних працівники інших закладів освіти.

Програма спрямована на удосконалення раніше набутих та набуття нових лінгвістичних, комунікативних, дискурсивних, соціокультурних компетенції, що забезпечують належний рівень щоденного та фахового спілкування педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників.

Долучившись до навчання ви дізнаєтеся:

  • як говорити й писати українською правильно;
  • як уникати найтиповіших «модних» помилок;
  • як легко будувати нормативні речення;
  • як створювати власні тексти: від постів у соцмережах до документів і наукових статей;
  • як розумітися на сучасних тенденціях розвитку української мови

        1.На шляху до комунікативної майстерності

              1.1.Поняття української мови.

              1.2. Основні закони й тенденції сучасного спілкування: як утримати комунікативну рівновагу.

              1.3. Вітаємося та прощаємося ґречно.

              1.4. Палітра українських звертань.

             1.5. Про кличний відмінок української мови. Правильне творення кличних форм.

             1.6. Говорімо вправно: більше чи понад? за спеціальністю чи зі спеціальності? їхній чи їх? коли не знаходиться?

             1.7. Українська  орфоепічна автентика (голосні, дзвінкі приголосні, тверді шиплячі, г і ґ, дифтонги, явище мовної асиміляції: як із цим упоратися). Особливості українського наголосу. Говорімо вправно: маємо можливість чи змогу? навчальні чи учбові? те саме чи одне і те ж саме? незважаючи і не дивлячись.

             1.8. Позиційні чергування в українській мові (у/в, з/із/зі (зо), і/й та ін.).

  1. Українська граматика на рівні «упевнений користувач».

              2.1. Кілька зауваг про історичні чергування голосних і приголосних у нашій мові.

              2.2. Дякуємо, висловлюємо прохання, перепрошуємо правильно.

              2.3. Ознаки та причини неуспішної мовної  комунікації.

              2.4. Головне про рід, число й відмінок іменників.

              2.5. Говорімо вправно: чи піднімати питання? коли розв’язуємо, а коли вирішуємо? чи сьогоднішній день найкращий? про сполучні слова який, що, котрий, чий.

              2.6. Діалог і його організація. Правила для мовця. Правила для слухача.

              2.7. Ступенювання прикметників: уникаймо поширених помилок і плекаймо нормативне вживання прикметникових форм.

              2.8. Що треба знати про українські займенники?

              2.9. Майже все про числівник: правопис і відмінювання числівників; сполучення числівників з іменниками та прикметниками; сполуки, що позначають дати й час; правила записування словосполук із цифрами.

  1. Українська граматика на рівні «упевнений користувач» - 2.

             3.1. Дієслово як центр української граматики: категорії дієслова.

             3.2. Форми дієслова: дієприкметник і дієприслівник. Безособові дієслова на -но, -то, зворотні дієслова.

             3.3. Особливості дієслівного керування: найуживаніші випадки.

             3.4. Говорімо вправно: разом з тим чи водночас? у якості чи як?  ми маємо, мусимо чи повинні? і про  складник.

             3.5. Зони функціонування українських прийменників і сполучників.

             3.6. Говорімо вправно: чи заключати договори? за допомогою чи з допомогою? коли дотримуємося, а коли притримуємося?

  1. У центрі уваги – речення!

           4.1. Головне про український синтаксис.

           4.2. Порядок слів у реченні.

           4.3. Дієслівність як ознака української мови.

           4.4. Перевага активних конструкцій над пасивними.

           4.5. Норми вживання безособових конструкцій на -но, -то.

           4.6. Приклади правильного вживання висловів ділової та фахової мови.

  1. Сучасна пунктуаційна культура

          5.1. Кодифіковані розділові знаки.

          5.2. Некодифіковані розділові знаки.

          5.3. Про деякі труднощі при виборі розділових знаків.

          5.4. Новітні знаки для логічного і синтаксичного членування висловлювання.

 

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням.

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

1 кредит ЄКТС (30 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Google Meet)

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА ПРОГРАМИ

 

 

Алла ЯРОВА, кандидат філологічних наук, доцент,  медіаекспертка Інституту демократії Пилипа Орлика, лауреатка канадської премії Приятелів України, співавторка мовних передач на регіональному телебаченні

 

Інформація про подію

Дата початку 21.09.2022
Дата закінчення 27.09.2022
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Дата завершення реєстрації 17.09.2022
Індивідуальна вартість 400.00 грн.

Реєстрацію завершено

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.:  +38 0542 687717, +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua