Програма підвищення кваліфікації «Інклюзивне навчання: особливості реалізації у закладах освіти»

Програма підвищення кваліфікації "Домедична допомога постраждалим в умовах воєнного часу"

Програма підвищення квалфікації "Базовий курс для тренерів у сфері навчання освіти дорослих (що базується на програмі Curriculum GlobALE)"

Програма підвищення кваліфікації "Захист України": сучасні аспекти викладання дисципліни"

Програма підвищення кваліфікації "Ораторське мистецтво"

Програма підвищення кваліфікації "Цифровізація науково-дослідної діяльності"

Програма підвищення кваліфікації "Критичне мислення у кризових ситуаціях: педагогічні виміри"

Програма підвищення кваліфікації "Українська мова для іноземців: елементарний рівень"

Програма підвищення кваліфікації "Наукові тексти англійською мовою: сучасні тренди"

Програма підвищення кваліфікації "Екологічні аспекти викладацької та наукової діяльності"

Програма підвищення кваліфікації "Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти: нові реалії воєнного стану"

Програма підвищення кваліфікації "Дистанційне навчання за будь-яких умов"

Програма підвищення кваліфікації "Безпека в цифровому суспільстві та в освітньому середовищі"

Програма підвищення кваліфікації "Інноваційні технології медичного забезпечення спортивної діяльності"

Програма підвищення кваліфікації "Microsoft Office Word & Excel для роботи та навчання"

Програма підвищення кваліфікації "Основи невідкладної домедичної допомоги"

Програма підвищення кваліфікації "Підготовка до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків" (основний курс)

Програма підвищення кваліфікації "Підготовка до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків" (інтенсивний курс)

Програма підвищення кваліфікації "Основи бізнес-лінгвістики"

Програма підвищення кваліфікації "Спеціальна курсова підготовка вихователів (вожатих) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Школа вожатих СумДУ»"

Програма підвищення кваліфікації Академічна доброчесність у загальноосвітніх навчальних закладах: теорія та практика

Програма підвищення кваліфікації "Електронні технології навчання у СумДУ"

Програма підвищення кваліфікації "Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців"

Програма підвищення кваліфікації "Медіаграмотність або чому вірити в сучасному інформаційному суспільстві"

Програма підвищення кваліфікації "Social Media Marketing: базовий курс викладача"

Програма підвищення кваліфікації "Від абітурієнта до студента: маркетинг освітньої програми"

Програма підвищення кваліфікації "Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти"

Програма підвищення кваліфікації "Відеоблогерство як спосіб світової комунікації"

Програма підвищення кваліфікації "Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти"

Програма підвищення кваліфікації "Українське ділове мовлення"

Програма підвищення кваліфікації "Українська мова у школі: нова парадигма знань, умінь і навичок"

Програма підвищення кваліфікації "Українська мова: помічник кожному на щодень"

Програма підвищення кваліфікації "Промоція освітніх послуг, або навіщо виклдачу копірайтинг" 2 кредити ЄКТС

Програма підвищення кваліфікації "Промоція освітніх послуг, або навіщо викладачу копірайтинг" 1 кредит ЄКТС

Програма підвищення кваліфікації "Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик"

Програма підвищення кваліфікації "Педагогічна майстерність у сфері фізичного виховання та спорту"

Програма підвищення кваліфікації для працівників бібліотечних установ "Діджиталізація бібліотечної справи: інструменти та методи реалізації"

Програма підвищення кваліфікації "Школа професійної майстерності викладачів-початківців (School of Teaching Excellence & Proficiency 1 - STEP 1)"

Програма підвищення кваліфікації "Управління закладом освіти: топ 5 принципів досягнення успіху"

Програма підвищення кваліфікації "Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення" 2 кредити ЄКТС

Програма підвищення кваліфікації "Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення" 1 кредит ЄКТС

Програма підвищення кваліфікації "Інформаційно-рекламна складова профорієнтаційної діяльності"

Програма підвищення кваліфікації "Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди" 1 кредит ЄКТС

Програма підвищення кваліфікації "Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди" 2 кредити ЄКТС

Програма підвищення кваліфікації "Блог викладача як інструмент модернізації навчального процесу"

Програма підвищення кваліфікації "Особливості застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти"

Програма підвищення кваліфікації "Теорія і практика організації безперервної освіти"

Програма підвищення кваліфікації "Сучасні методи обробки стастичних даних"

Програма підвищення кваліфікації "Керівництво науковою роботою студента/аспіранта"

Програма підвищення кваліфікації "Дворічний інтенсивний курс англійської мови"

Програма підвищення кваліфікації "Однорічний інтенсивний курс англійської мови"

Програма підвищення кваліфікації "Акредитація освітньої програми: кращі практики та проблемні питання"

Програма підвищення кваліфікації "Дистанційні технології у викладанні іноземних мов"

Програма підвищення кваліфікації "Дистанційні технології навчання у СумДУ"

Програма підвищення кваліфікації з електронних засобів та дистанційних технологій навчання

Програма підвищення кваліфікації з інноваційної педагогічної діяльності

Програма підвищення кваліфікації "Курс ораторського мистецтва"

Програма підвищення кваліфікації "Українське професійне мовлення: комунікативний практикум (початковий рівень)"

Програма підвищення кваліфікації "Культура українського професійного мовлення: граматико-стилістичний практикум"

Програма підвищення кваліфікації "Інноваційні методи у педагогічній діяльності викладача"

Програма підвищення кваліфікації " Сучасні ІТ-компетентності"

Програма підвищення кваліфікації "Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle»" 

Програма підвищення кваліфікації  "Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі"

Програма підвищення кваліфікації "Основи критичного мислення: логіка, діалектика, риторика"

Програма підвищення кваліфікації "Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках"

Програма підвищення кваліфікації "Експерти як учасники процесу розроблення дистанційних курсів"

Програма підвищення кваліфікації "Робота з програмно-технічною складовою веб-ресурсів у домені СумДУ"

Програма "Підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту (з обраного виду спорту)"

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.: +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua