З електронних засобів та дистанційних технологій навчання (6 кредитів ЄКТС)

ПРО ПРОГРАМУ

Категорія слухачів:  педагогічні та науково-педагогічні працівники СумДУ та інших закладів освіти.

Програма спрямована на удосконалення раніше набутих та набуття нових цифрових компетентностей у межах професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Долучившись до навчання ви дізнаєтеся про:

 • особливості впровадження змішаного навчання у закладах освіти;
 • можливості та механізми використання Google-сервісів для організації навчального процесу у дистанційній формі;
 • алгоритм роботи з сервісом Google Classroom;
 • особливості організації навчальних занять у формі відеоконференції з використанням різних програмних продуктів та пристроїв;
 • можливості MS PowerPoint для створення якісних мультимедійних навчальних презентацій;
 • особливості володіння інструментами елементарного відео-монтажу та застосовування їх до редагування наявних відеоматеріалів;
 • особливості застосування засобів Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів;
 • особливості використовувати інструменту Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища;
 • можливості та механізми використання платформи Moodle для організації навчального процесу у дистанційній формі тощо

 1. Змішане навчання як технологія поєднання онлайн навчання, традиційного та самостійного навчання.

         1.1. Цифрові освітні технології у навчальному процесі. Соціальні, педагогічні, технологічні та організаційні аспекти впровадження цифрових технологій.

         1.2. Моделі змішаного навчання та особливості їх впровадження у навчальній діяльності.

         1.3. Дистанційні технології навчання СумДУ.

 1. Використання Google-сервісів у навчальному процесі.

         2.1. Google Classroom для створення, поширення та класифікації навчального контенту.

         2.2.Google Forms як засіб тестування, збору даних та автоматичної генерації.

 1. Засоби організації навчальних занять у відеорежимі.
 2. Застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання у закладах освіти.

         4.1. Засоби Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів.

         4.2. Використання інструменту Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища.

 1. Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках.

         5.1. Scrum – інструмент оптимізації роботи команд.

         5.2. Google Calendar – інструмент побудови пріоритетів.

         5.3. Google Keep – систематизатор ідей та рутинних справ.

         5.4. Google Tasks – інструмент контролю завдань.

         5.5.Trello – менеджер проєктів та завдань для малих та середніх команд.

 1. Мультимедійний контент: види та засоби створення.

         6.1. Презентації: кращі практики MS PowerPoint та його потенціал.

         6.2. Нові тренди графічного контенту: меми та інфографіка.

         6.3. Анімація та відео: новий вимір навчально-дидактичного матеріалу

 1. Скрайбінг: творча візуалізація навчального процесу.
 2. Дистанційні технології навчання.
 3. Використання онлайн інструментів (віртуальних лабораторій та реального лабораторного обладнання) у навчальному процесі

 

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням

АТЕСТАЦІЯ

Написання та захист випускної роботи (титульний аркуш випускної роботи)

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

6 кредитів ЄКТС (180 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Google Meet)

 

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ ПРОГРАМИ

 

Анна МАРЧЕНКО, к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук, навчально-науковий консультант ТОВ «Майндкей»

 

Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО,  к.е.н, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, консультант по роботі з додатками та прикладними економічними продуктами

 

Андрій ПІВЕНЬначальник Центру комп’ютерних технологій Сумського державного університету; завідувач лабораторії мультимедійних технологій навчання; координатор стартап-центру СумДУ «New Generation»; координатор ресурсного центру Microsoft; адміністратор Office 365, Azure, Imagine Academy of SSU

 

Тарас ЛЮТИЙк.ф.-м.н., доцент, член виконавчої ради Української науково-дослідницької асоціації, блогер, громадський активіст

 

Ірина ДІДЕНКО, кандидат економічних наук, фахівець із застосування сучасних програмно-технічних засобів аналізу даних для візуальних комунікацій

 

Оксана ШОВКОПЛЯС, к.ф.-м.н., завідувач навчально-методичної лабораторії електронного навчання організаційно-методичного центру технологій електронного навчання СумДУ

 

Олена БАЗИЛЬ, к.ф.-м.н., провідний фахівець навчально-методичної лабораторії електронного навчання організаційно-методичного центру технологій електронного навчання СумДУ

 

Інформація про подію

Дата початку 17.10.2022
Дата закінчення 08.11.2022
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Дата завершення реєстрації 12.10.2022
Індивідуальна вартість 1,500.00 грн.

Реєстрацію завершено

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.: +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua