Українське ділове мовлення

ПРО ПРОГРАМУ

Програма спрямована на професійний розвиток педагогічних працівників, представників органів державної влади, місцевого самоврядування,  об’єднаних територіальних громад та центрів надання адміністративних послуг.

Програма допоможе вам:

  • удосконалити володіння державною мовою відповідно до норм Українського правопису та інших державних стандартів
  • зрозуміти специфіку лексичних, фразеологічних, граматичних, синтаксичних мовних одиниць, що функціонують у професійній сфері
  • опанувати державні стандарти, що регулюють укладання різних типів документів
  • зрозуміти базові поняття політичної лінгвістики та лінгвістичної іміджелогії

         1. Норми писемної ділової мови

         1.1.Працюймо з документами грамотно: поняття документа, вимоги, державний стандарт.

         1.2.Правила оформлення ділових паперів. Рубрикація. Редагування.

         1.3. Класифікація й види документів.

         1.4 Про депутатські звернення і запити.

         1.5. Робота в депутатських комісіях: протокол засідання, план роботи, звіт.

         1.6. Ділове листування.

         1.7. Найтиповіші мовні помилки в документах.

  1. Граматичний практикум

         2.1 Сучасні тенденції в родовій категоризації іменників. Відмінки іменників. Сполучуваність.

         2.2. Ступенювання прикметників у діловій мові.

         2.3. Найнеобхідніше про український займенник.

         2.4.Правила передачі цифрової інформації. Сполучення числівників з іменниками.

         2.5. Ще раз про активні дієприкметники: уживати чи ні.

         2.6. Службові слова: практичні поради щодо вживання прийменників і сполучників.

  1. Синтаксичні норми ділового спілкування

       3.1. Порядок слів у реченні.

       3.2. Дієслівність як ознака української мови.

       3.3. Активні й пасивні конструкції в діловій мові.

       3.4. Норми вживання безособових конструкцій на -но, -то.

       3.5. Найпоширеніші кліше ділової мови.

  1. Сучасна пунктуаційна культура

       4.1. Кодифіковані розділові знаки.

      4.2. Некодифіковані розділові знаки.

      4.3. Про деякі труднощі при виборі розділових знаків.

      4.4. Метатекстові організатори в ділових текстах.

  1. Стратегія і тактика усної ділової комунікації

       5.1. Готуємося до публічних виступів на сесіях місцевих рад та зустрічах із виборцями.

       5.2. Презентація як різновид публічного виступу.

       5.3. Культура сприйняття публічного виступу. Види запитань.

       5.4. Дебатний дискурс: почуваймося впевнено під час подіумних, панельних та ін. дискусій.

       5.5. Подія має значення тільки тоді, коли про неї повідомили медіа: пресанонс, пресреліз; готуємося до брифінгу.

       5.6. Сам собі редактор: як писати в соцмережах.

       5.7. Культура користування телефоном.

 

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

1 кредит ЄКТС (30 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Google Meet)

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА ПРОГРАМИ

 

 

Алла ЯРОВА, кандидат філологічних наук, доцент,  медіаекспертка Інституту демократії Пилипа Орлика, лауреатка канадської премії Приятелів України, співавторка мовних передач на регіональному телебаченні

 

Інформація про подію

Дата початку 20.03.2023
Дата закінчення 24.03.2023
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Дата завершення реєстрації 15.03.2023
Індивідуальна вартість 500.00 грн.

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.: +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua