Ораторське мистецтво

ПРО ПРОГРАМУ

Категорія слухачів: педагогічні та науково-педагогічних працівники інших закладів освіти.

Програма спрямована на оволодіння методикою підготовки до успішного виступу та підготовку публічної промови в головних жанрах красномовства; удосконалення техніки власного усного мовлення, застосовуючи широкий спектр словесних та невербальних символічних засобів реалізації мовленнєвого акту.

Долучившись до навчання ви дізнаєтеся:

 • як володіти методикою підготовки до успішного виступу та готувати публічну промову в головних жанрах красномовства;
 • як вміти організувати взаємодію з аудиторією, налагодити контакт, зворотній зв’язок, спілкування;
 • як вдосконалити техніку власного усного мовлення, застосовуючи широкий спектр словесних та невербальних символічних засобів реалізації мовленнєвого акту (міміку, жестикуляцію, дикцію, модулювання звучання голосу, інтонацію тощо);
 • як володіти технікою аргументації та контраргументації;
 • як проводити ефективні онлайн презентації.

Тема 1. Фактори, від яких залежить успіх публічного виступу

 • Правило «7%-38%-55%» (Альберт Мейєрабіан): міф чи реальність?
 • Вербальні та невербальні засоби комунікації як запорука успіху оратора: охайний зовнішній вигляд, техніка пауз, середній темп промови, варіативна гучність та інтонація, низький тембр голосу, поставлена дикція, конгруентна жестикуляція і міміка, візуальний контакт тощо.
 • Рішучий початок виступу та закінчення.
 • Драматизм.
 • Стримувана емоційність.
 • Стислість (лаконічність).
 • Діалогічність. Розмовність.
 • «Резервні знання».
 • Визначення і врахування особливостей аудиторії, установлення та підтримування контакту з нею під час виступу.
 • Щирість.

Тема 2. Мистецтво ставити питання та відповідати на них

 • Типи запитань.
 • Основні вимоги до формулювання запитань.
 • 6 причин, через які люди ставлять недоречні питання (Діана Барт).
 • Методики відповідей на каверзні питання.

Тема 3. Страх публічного виступу та методи його подолання

 • Теорії страху.
 • Види та ознаки страху.
 • Три реакції на страх.
 • Техніки подолання глософобії.

Тема 4. Мистецтво аргументації

 • Структура диспозиції: теза, аргумент та демонстрація.
 • Вимоги до формулювання основних тез промови.
 • Види аргументів, основні критерії їх добору.

Тема 5. Підготовка ефективної онлайн презентації

 • Підготовка виступу. Розвідка перед онлайн-презентацією. Де шукати інформацію? Вибір сервісу відеоконференцій. Проведення репетиції.
 • Структура виступу за часом. Можливі варіанти початку і завершення виступу.
 • Візуалізація інформації та технічні аспекти її репрезентації: стиль та розміщення інформації, типи слайдів, одяг, освітлення, розташування камери, фон, звук тощо.
 • Інтерактив

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням.

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

1 кредит ЄКТС (30 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Google Meet)

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА ПРОГРАМИ

 

Андрій СИНАХ, кандидат філолософських наук, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій

 

 

Інформація про подію

Дата початку 18.10.2022
Дата закінчення 24.10.2022
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Дата завершення реєстрації 14.10.2022
Індивідуальна вартість 400.00 грн.

Реєстрацію завершено

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.: +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua