Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди

ПРО ПРОГРАМУ

Програма спрямована на професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині організації навчального процесу з використання форм, методів, прийомів та засобів навчання, які дозволять активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів/учнів.

Програма допоможе вам урізноманітнити навчальний процес та підвищити інтерес студентів/учнів до навчання. Долучившись до навчання ви дізнаєтеся про:

  • особливості використання ігрових методик у навчальному процесі
  • можливості застосування технології фасилітації для групової та командної взаємодії
  • технології створення історії для навчання та способи передачі за їх допомогою необхідної інформації
  • особливості організації командного квесту при викладанні навчальної дисципліни
  • сучасні техніки візуалізації навчального процесу
  • особливості застосування освітніх технології для формування фахової компетентності та м'яких навичок студентів

1. Інтерактивні вправи та пракико-орієнтовані атестації як засоби формування загальних і спеціальних компетентностей здобувачів освіти

2. Імерсивні технології: нові методи, що надихають навчати і вчитись.

3. Фасилітація: колективне розв’язання проблем у командній роботі.

4. Командний квест: покрокове вирішення інтелектуальних, пошукових та творчих проблем.

5. Дебати: роль дискусійних методів у навчанні.

6. Тренінги як активна форма навчання.

 

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням

  

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

1 кредит ЄКТС (30 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Zoom)

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ ПРОГРАМИ

Андріана КОСТЕНКОдоктор політичних наук, керівниця Центру соціальних досліджень СумДУ, керівниця координаційного центру гуманітарної політики СумДУ, член Сумської обласної громадської організації «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини», член Всеукраїнської асоціації європейських студій», член "Всеукраїнської мережі «Індустріальний гендерний комітет з реклами», член Експертної ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України

 

Вікторія ГАРБУЗОВА, доктор біологічних наук, професор,  сертифікований тьютор за педагогічною технологією Проблемно-орієнтованого навчання за грантовою програмою Tempus, майнд-фітнес тренер.

 

Владислава ЗАВГОРОДНЯ, кандидат юридичних наук,  експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, академічна координаторка Кафедри Жана Моне «Стандарти ЄС у сфері свободи висловлювання»

Анна СЛАВКО,  кандидат юридичних наук, член Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції, виконавець освітнього проекту

Інформація про подію

Дата початку 24.04.2024
Дата закінчення 30.04.2024
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Дата завершення реєстрації 19.04.2024
Індивідуальна вартість 600.00 грн.

Реєстрацію завершено

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.: +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua