Екологічні аспекти викладацької та наукової діяльності

ПРО ПРОГРАМУ 

Категорія слухачів: педагогічні та науково-педагогічні працівники СумДУ

Програма спрямована на розвиток  системи теоретичних знань щодо збалансованого екологічного розвитку суспільства, зокрема розуміння впливу професійної діяльності на довкілля та врахування екологічних наслідків при реалізації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

1. Екологічна політика СумДУ (основні положення).

2. Поняття життєвого циклу продукції та послуг. Аналіз впливу на довкілля за етапами життєвого циклу.

3. Врахування екологічних наслідків наукової діяльності.

   3.1 Місце наукової діяльності в життєвому циклі продукції та послуг. Екологічні наслідки використання результатів наукових досліджень і розробок. Шляхи ідентифікації, запобігання та мінімізації негативного впливу на довкілля.

   3.2 Порядок врахування екологічних наслідків під час проведення наукових досліджень і розробок у СумДУ та впровадження їх результатів.

4. Врахування екологічних аспектів в освітній діяльності.

   4.1 Місце освітньої діяльності в життєвому циклі продукції та послуг. Екологічні наслідки професійної діяльності випускників університету.

   4.2 Формування у студентів знань, умінь та навичок, необхідних для розуміння сутності, структури та шляхів досягнення Цілей сталого розвитку ООН, зокрема в частині екологічної складової.

5. Нормативно-правове регулювання негативного впливу на довкілля

 

Ознайомитися з профілем програми можна за посиланням

ОБСЯГ ПРОГРАМИ

1 кредит ЄКТС (30 годин)

 

ФОРМА НАВЧАННЯ

Дистанційна (платформа Google Meet)

 

ДОКУМЕНТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Свідоцтво встановленого зразка у відповідності до Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 р.

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на сайті Центру розвитку кадрового потенціалу СумДУ, ознайомитися з якими можна за посиланням

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА ПРОГРАМИ

Дмитро ЛАЗНЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та природозахисних технологій, керівник наукового центру прикладних екологічних досліджень

Інформація про подію

Дата початку 21.09.2022
Дата закінчення 26.09.2022
Обмеження за кількістю учасників Необмежено
Дата завершення реєстрації 20.09.2022

Реєстрацію завершено

Україна, 40007 Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2

Головний корпус, 7-й поверх, кабінет Г-703
Тел.:  +38 0542 687717, +38 0542 687718
E-mail: [email protected]

При використанні матеріалів з
даного ресурсу посилання на сайт
обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua